Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Депозит „Асет 3+” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен депозит в лева и евро, който съчетава добра доходност, висока ликвидност и получаване на лихвата авансово след откриване на депозита. Основни предимства авансово получаване на лихвата, в момента на откриване на депозита внасяне и обслужване без такса Спестяване на средства при добра доходност и получаване на доход авансово преди да е настъпил падежа на депозита Размер Минимум 1000 BGN, 500 EUR Срочност 3 месеца

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Ако търсите висока доходност при кратки срокове: До 5,5%* лихва при нарастващ лихвен процент всеки месец в 2 последователни тримесечни лихвени периода Доходност, по-висока от стандартен шестмесечен депозит Предимства: Олихвяване върху вече натрупаната лихва през първия тримесечен период При прекратяване през второто тримесечие не губите натрупаната лихва върху предходното тримесечие Срок: 3 месеца с възможност за едно автоматично подновяване при по-висок лихвен процент Валута: левове/евро/щ.долари Минимална сума за откриване: 1000 лева/евро/щ.долара Довнасяне и теглене: Довнасяне се допуска след изтичане на двата тримесечни периода. При теглене преди падеж депозитът се прекратява предсрочно.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Харчете Вашата лихва сега, не чакайте целия период на депозита: Не чакате, а получавате Вашата лихва предварително и можете да я използвате според предпочитанията си Фиксирани лихвени проценти за целия период Предимства: Получавате лихвата за целия период предварително Довнасяте без промени в условията и срока на депозита до един месец след датата на откриването му Без такси за откриване, довнасяне и теглене на суми на падеж Ниска минимална сума за откриване. Срок: 6 и 12 месеца Валута: левове/евро/щ.долари Минимална сума за откриване: 250 лева/евро/щ.долара Без такси за откриване, довнасяне и теглене на суми на падеж Довнасяне и теглене: Довнасяне е разрешено до един месец след датата на откриването/автоматичното подновяване на депозита, без ограничения в размера на довнасяната сума, което не променя първоначално договорените условия и срок по депозита. Теглене на суми не се допуска преди изтичане на срока на депозита.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Ако търсите нарастваща доходност с възможност за теглене и внасяне: До 8%* лихва при нарастващ лихвен процент всеки месец в 12 последователни едномесечни лихвени периода Използвайте Вашите средства по всяко време. Предимства: Възможност да теглите и внасяте суми по депозита Спестявате по-дълго и получавате по-висока доходност Лесен достъп до Вашите средства чрез широката мрежа от финансови центрове на Пощенска банка в цялата страна. Срок: 6 и 12 месеца Валута: левове/евро/щ.долари Минимална сума за откриване: 1 000 лева/евро/щ.долара Довнасяне: до 1 000 валутни единици Теглене: по всяко време до размера на минималната сума за откриване на депозита.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Разполагайте свободно с допълнителен доход всеки месец: До 5,50%* лихва за 12-месечен период. Фиксиран лихвен процент за целия период. Предимства: Не чакате - получавате лихва от Вашите спестявания всеки месец Разполагате с лихвата свободно - за покриване на ежемесечни разходи, както и за допълнителни спестявания Възможност за използване на дебитна карта, интернет банкиране, плащане на комунални сметки с цел управление на допълнителния доход. Срок: 12 месеца Валута: левове, евро, долари Минимална сума за откриване: 1 000 лева/евро/щ.долара Довнасяне и теглене: не се допуска за срока на депозита.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

ПИРЕОС АВАНС e срочен депозит с авансово изплащане на лихвата, подходящ за клиенти, които предпочитат да получат лихвата от депозита си веднага в момента на откриването му. Гъвкави срокове: 1, 3, 6 и 12 месеца. Валута: BGN, EUR, USD. Минимална сума: 1 000 лева, 500 евро или 500 щатски долара за откриване на Пиреос Аванс. Авансово изплащане на лихвата: Лихвата за целия срок на депозита се изплаща авансово в момента на неговото откриване, като се превежда по сметка на клиента и може да бъде изтеглена по всяко време. Довнасяне/теглене на суми: Възможно е само на падеж. Не е възможно в срока на депозита. В случай, на частично теглене на суми от дипозита или на цялата сума на преди падежа, депозита се закрива, цялата сума се олихвява с 0.2%. и изплатената авансово лихва се удържа от главницата на депозита.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Пиреос Максимум е дългосрочен депозит, подходящ за клиенти които предпочитат да получат висока доходност от спестяванията си. Характеристики: Срок: 3 години. Валута: BGN, EUR, USD. Минимална сума за откриване: Няма. Изплащане на лихвата: В края на тригодишния период с възможност за капитализация. Довнасяне/теглене на суми: Само на падеж: В случай на предсрочно закриване на депозита, се начислява лихва 0.2% за периода от откриването му до датата на предсрочното закриване. На падеж депозита се подновява автоматично за същия срок, ако клиента не се разпореди със средствата

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Депозит 30+ е срочен депозит с нарастваща лихва за 3 периода по 3 месеца. Валута: BGN, EUR, USD. Висока доходност в зависимост от времето на престой на средствата: нарастващ лихвен процент за всеки 3-месечен период. В зависимост от времето на престой на средствата Гъвкавост: възможност за еднократно теглене до 30% от сумата на депозита, за всеки 3-месечен период. Довнасяне: само в рамките на първия 3-месечен период. Подновяване: след изтичане на третия период /края на 9-ти месец/, депозита се подновява автоматично в стандартен 3-месечен депозит. Изплащане на лихвата: лихвата се изплаща по сметка или се капитализира в края на всеки 3-месечен период. Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с 0.2%.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Депозит 30 е чудесен избор за всички клиенти, които биха искали да направят 3-месечен депозит. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Достъпен за всеки: без минималната сума за откриване на Депозит 30 Стандарт. Валута: BGN, EUR, USD. Гъвкавост: възможност за теглене до 30% от сумата на депозита, еднократно за всеки тримесечен период. Довнасяне: неограничено: Подновяване: автоматично на падеж. Изплащане на лихвата: по сметка или се капитализира. Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с 0.2%.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Адаптира се успешно към вашите предпочитания за спестяване в различна валута Възможност за превалутиране в лева, евро и щ. долари. Растящ лихвен процент. Разрешено довнасяне всеки месец. Депозит Хамелеон е специално създаден за тези от вас, които ценят предимствата на нестандартните депозитни продукти. Той уникален с това, че се адаптира успешно към вашите предпочитания за спестяване - можете да променяте свободно валутата по депозита в лева, евро или долари, без да губите доходност. С неговата изключителна гъвкавост постигате повече при минимални усилия. Депозит за физически и юридически лица със срок по ваш избор – 1 г., 2 г. или 3 г. Предлага се в лева, евро или щ.долари с възможност за превалутиране Минимална сума за откриване – 1000 лв. или 500 евро/щ.долари Растяща доходност до 5.50% в лева до 4.50% в евро. до 3.00 % в щ.долари.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове