Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минималната сума на депозита е 500 валутни единици. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за стандартни депозити в съответната валута към датата на подновяване. Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително. Депозитите на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително. На падежа депозитът автоматично става 1-месечен стандартен депозит в съответната валута и се олихвява с лихвения процент за едномесечни стандартни депозити в съответната валута, валидни към датата на падежа. Минималната сума за откриване на депозита е 500 валутни единици. Депозитите на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Имате спестявания, но не знаете кога ще са Ви необходими. Депозит ПроВлог е нашето предложение. С депозит ПроВлог получавате висока доходност при максимално гъвкави условия. Ако изтеглите част или цялата сума от Вашата депозитна сметка, ще получите лихвата за най-близкия изминал фиксиран олихвяем период.Спокойствие - може да изтеглите парите си по всяко време при точно определени лихви; Избор - лихвата се натрупва по същата или по друга сметка, избрана от Вас; Удобство - имате достъп до спестяванията си във всеки клон на банката в страната; Спестявате време - на датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия период без да е необходимо да посещавате клон на банката; Без такса за откриване и обслужване на депозитна сметка; Ползвате кредит/овърдрафт/кредитна карта при специални условия и бързо одобрение. Сигурност: Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Депозит с фиксиран срок от един работен ден, позволяващ да инвестирате свободните си средства безрисково и по-ефективно, отколкото ако ги държите по разплащателната сметка. Продуктът осигурява максимум ликвидност – средствата се прехвърлят по депозитната сметка в края на календарния ден и се превеждат обратно по разплащателна сметка заедно с начислената лихва на следващия календарен ден.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Свръхкраткосрочни депозити с минимален срок от 2 дни и еднодневно предизвестие, което позволява оптимално управление на ликвидността на разплащателната ви сметка при по-висока доходност.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Краткосрочни и средносрочни депозити с фиксирана лихва, платима на падежа по разплащателна сметка с възможност за капитализиране на лихвата на падежа. Възможни срокове – 1, 3, 6, 12 и 24 месеца.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Възможности и предимства: Авансово получаване на лихвите за целия период на договора по разплащателна сметка или безсрочен влог на клиента. Възможност за получаване на експресен кредит според желанието на клиента под формата на потребителски кредит, овърдрафт по картова сметка или комбинирано с общ размер до: 90 % от размера на депозита при лихвен процент, равен на размера на годишния лихвен процент по депозита + 3%. Възможност за безплатно издаване на международна кредитна карта MasterCard.

Инвестбанкwww.ibank.bg »

Валута на депозита: левове и евро Минимална сума: 2000 лева и 1000 евро Срок на депозита: 3 и 6 месеца Бонуси: Ваучер за 20 % отстъпка от цената за нощувка в луксозните хотели на Феста Хотели: местонахождението на хотелите и сезона, в които ще се ползват ваучерите, се определят от Вас: ваучерът е валиден еднократно, при представяне в съответния хотел, за зимен или за летен курорт, без ограничение в срока на пребиваване. Резервацията се извършва на националния телефон за резервации на Феста Хотели 0700 14422 (без код от цялата страна, на цената на един градски разговор) или на www.festahotels.com. При ползване на ваучера в хотел от веригата „Феста хотели” клиентът е необходимо да предостави и двата екземпляра на ваучера на рецепцията на хотела. Международна кредитна карта Visa Free Card с максимален кредитен лимит 6 000 BGN/ 4 000 USD/ 3000 EUR. Без месечна такса за основна карта VISA Free Card за първите шест месеца след издаването й, при сключване на договор за депозит „Екстра +ваканция”, открит в рамките на промоцията до 30.08.2013 г. •Безплатна застраховка при пътуване „Travel Assistance” по кредитната карта Безплатна активация и поддръжка на услугата „3D картова защита” за по-сигурни разплащания в Интернет Овърдрафт кредит по разплащателна сметка

Инвестбанкwww.ibank.bg »

Разполагайте по всяко време с парите по депозита си, без да губите от начислената лихва - с депозит “Под ръка”: Теглите до 60% от първоначално внесената сума по депозита преди изтичането му, без да го нарушавате; Довнасяте суми без ограничение по време на срока му; Управлявате сумата на депозите чрез Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн; Срок – 6 месеца; Минимално салдо – 2000 BGN, 1000 EUR/USD; Възможност да получите кредит “Флаш” или овърдрафт в размер на 100% от сумата на Вашия депозит. Възможност да получите кредитна карта VISA Classic с предварително одобрен кредитен лимит.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Управлявай парите си със стил! Срочен депозит Donna с по-висока доходност, докато детето ви навърши 3 години: Увеличение на лихвения процент с 0,25%* до навършване на 3 годишна възраст на вашето дете. Минимална сума за откриване – 5 000 EUR / USD; Срок – 3х60 дни; Неограничено довнасяне на суми през срока на депозита. Промоционалните условия са валидни за майки на деца до 3г. възраст.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове